Sorrento Italy, taken on an iPhone 14.

Sorrento Italy, taken on an iPhone 14.

https://i.redd.it/5hmz842piwnb1.jpg