Natural phenomenon

Natural phenomenon

https://i.redd.it/m79hnz8b5c1c1.jpg